นพ.อดิศักดิ์ ชัยศรีมา

นพ. อดิศักดิ์ ชัยศรีมา

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1520, 1620, 1700 (แผนกผู้ป่วยใน)
ว.แพทย์
46520
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรกรรมศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น. และรับ Consult 
แผนกผู้ป่วยใน ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ 17.00 น.