พท.หัสดาภรณ์ วรรณศรี

นางสาว หัสดาภรณ์ วรรณศรี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2301 (แผนกแพทย์ทางร่วม)
ว.แพทย์
18142
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาแพทย์แผนไทย
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 15.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า)