ทพ. ไกรวิทย์ เลิศบุญยพันธ์

ทพ. ไกรวิทย์ เลิศบุญยพันธ์

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2100 (แผนกทันตกรรมพิเศษ)
ว.แพทย์
2148
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ และวันศุกร์ 
09.00 - 15.00 น.