พญ. มณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช

พญ. มณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก)
ว.แพทย์
15165
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.