นาย ภานุกร ปริสุธี

นาย ภานุกร ปริสุธี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2301 (แผนกแพทย์ทางร่วม)
ว.แพทย์
17872
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขาแพทย์แผนไทย

ตารางเข้าตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง (นัดหมายล่วงหน้า)