พญ.ปวรา วินัยโกศล

พญ. ปวรา วินัยโกศล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก)
ว.แพทย์
53425
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.