พญ. เพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง

พญ. เพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก)
ว.แพทย์
10776
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร 17.00 - 20.00 น.