นายแพทย์ พงศกร พ่วงภิญโญ

นพ. พงศกร พ่วงภิญโญ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
8705
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาสูตินรีเวชกรรม

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.