ทันตแพทย์หญิง รัชนี คันธพณิชย์

ทพญ. รัชนี คันธพณิชย์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1214 (ห้องตรวจทันตกรรมบัตรทอง แผนกผู้ป่วยนอก)
ว.แพทย์
516
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.