พท.ว.สวัสดิ์ วรรณศรี

นาย สวัสดิ์ วรรณศรี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2301 (แผนกแพทย์ทางร่วม)
ว.แพทย์
16737
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาแพทย์แผนไทย

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 09.00 - 15.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า)