ทันตแพทย์ สิทธา สัจจามรรค

ทพ. สิทธา สัจจามรรค

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2100 (แผนกทันตกรรมพิเศษ)
ว.แพทย์
12593
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 09.00 - 15.00 น.