นพ.สมพล อาวรณ์

นพ. สมพล อาวรณ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
6916
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์
 08.00 - 12.00 น.