นพ. ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์

นพ. ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์

แผนกห้องผ่าตัด

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2302 (สำนักเลขานุการ) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
8421
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาวิสัญญี

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี 
09.00 - 12.00 น.