นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
26748
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ 15.00 - 16.00 น.