นพ.ธนพัน ขันธนิกร

นพ. ธนพัน ขันธนิกร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1520, 1620, 1700 (แผนกผู้ป่วยใน)
ว.แพทย์
19493
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรกรรมศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 12.00 น. และรับ Consult 
แผนกผู้ป่วยใน ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ 11.00 น.