ทพ. วีระชาติ โอศิริพันธุ์

ทพ. วีระชาติ โอศิริพันธุ์

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 2100 (แผนกทันตกรรมพิเศษ)
ว.แพทย์
3428
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 09.00 - 15.00 น.