นพ. วิชัย ปิตาสวัสดิ์

นพ. วิชัย ปิตาสวัสดิ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
16276
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.