นพ.วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ

นพ. วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1301 (ห้องผ่าตัด)
ว.แพทย์
44188
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี
 17.00 - 20.00 น.