ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวสารทั่วไป

01 ม.ค. 2565
ครั้ง

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

      ใครที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือกำลังเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ควรศึกษาการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

เตรียมความพร้อมร่างกาย

 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
 • ไม่มีไข้ หรืออาการผิดปกติ
 • งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้
พบแพทย์ประจำตัว
 • กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
เตรียมบัตรประชาชน ตาม วัน-เวลา-นัด
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
การแต่งกาย
 • ใส่เสื้อแขนสั้น เพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนแขนที่ไม่ถนัด
 • งดใช้ หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png