รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด

      บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check-up) เป็นบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน โดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขา และทีมพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์
      เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ออกแบบการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจก่อนเริ่มงานหรือหลังจากเข้าทำงาน เป็นต้น โดยมีรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเคลื่อนที่ รถตรวจสมรรถภาพการได้ยินเคลื่อนที่ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 .

ติดต่อสอบถาม

      บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย บริเวณชั้น 2 ตึกหน้า (4 ชั้น) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล 

      โทรศัพท์ : 053 411 234 ต่อ 1200

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
บริการเสริมความงาม

โปรแกรมบริการเสริมความงาม

บริการเสริมความงาม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
คอร์ส colon cleansing

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คอร์ส colon cleansing

ร่างกายของเราสามารถขับหรือขจัดสารพิษที่ตกค้างบางอย่างออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการสวนล้างลำไส้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนัง