รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด    

      คลินิกพิเศษโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เป็นคลินิกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีห้องตรวจแยกโรคและห้องสังเกตอาการแยกโรคที่มีระบบความดันลบ (Negative Pressure) ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาล ทำให้สามารถแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดและโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ ออกจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

เวลาทำการ 

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม 

      คลินิกพิเศษโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล (ห้องตรวจแยกโรคความดันลบ)

      โทรศัพท์ : 053 411 234 ต่อ 1012 หรือ 06 1270 2666

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
บริการเสริมความงาม

โปรแกรมบริการเสริมความงาม

บริการเสริมความงาม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่อง
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุและตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่