ห้องคู่พัดลม เป็นห้องรวมเตียงธรรมดา มีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ผู้ป่วย มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิด

ราคาห้องคู่พัดลม

  ค่าห้อง

  บาท

  ห้องพิเศษเดี่ยว-70

  บริการเพิ่มเติม:

  1. อาหารหลัก 3 มื้อ ของว่าง 1 มื้อ จัดอาหารโดยนักโภชนากร เพื่อให้ได้รับสารอาหารและแคลอรี่อย่างเหมาะสม
  2. น้ำดื่ม
  หมายเหตุ:
  1. ราคานี้รวมค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์และบริการทางการพยาบาล
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  ชุดผู้ป่วย 2 ชุด

  น้ำดื่ม

  เครื่องทำน้ำอุ่น

  ห้องน้ำส่วนตัว

  อาหาร 3 มื้อ

  ระเบียงสวนหลังห้อง

  เซ็ทอาบน้ำ